บาคาร่าออนไลน์ เปลี่ยนบรรยากาศ ! ธนาธร ไลฟ์สดบรรยายถึง “พรรคการเมืองและการเมืองของการเลือกตั้ง”

บาคาร่าออนไลน์ เปลี่ยนบรรยากาศ ! ธนาธร ไลฟ์สดบรรยายถึง “พรรคการเมืองและการเมืองของการเลือกตั้ง”

เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด19 COVID-19 ที่ทำ บาคาร่าออนไลน์ ให้เราต้องใช้มาตรการงดเว้นการพบปะผู้คนหรือ Social Distancing ผมจึงขอเปลี่ยนจากการเดินทางไปบรรยายพิเศษในห้องเรียน ไปเป็นการบรรยายออนไลน์สาธารณะ (Online Public Lecture)

ในหัวข้อ “จากขบวนการเคลื่อนไหวสู่พรรคการเมือง : ประสบการณ์การสร้างพรรคการเมืองใหม่และความท้าทาย”

บรรยายพิเศษสาธารณะโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา POS-221 พรรคการเมืองและการเมืองของการเลือกตั้ง หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่เวลา 17.00 ไปจนถึงเวลา 19.00 น. ของวันนี้

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 0.60 บาท ยกเว้น E85 และดีเซล ปรับลดลง ลิตรละ 0.40 บาท โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (20 มี.ค.)

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 27.36 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 19.95 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 19.68 บาท ส่วนของ E20 ลิตรละ 16.94 บาท, E85 ลิตรละ 15.29 บาท ส่วนดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 21.79 บาท, B10 ลิตรละ 18.79 บาท และ B20 ลิตรละ 18.29 บาท (ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คุย Shopee (ช้อปปี้) ตรวจสอบหน้ากากอนามัยเกินราคา ล่าสุด ระงับการขายจำนวน 35,000 รายการ ด้วยการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายพื้นที่ ทำให้ราคาหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ชนิดเจล และชนิดน้ำ มีการปรับราคาสูงขึ้น อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม และเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล และชนิดน้ำ ที่ไม่ได้คุณภาพ โดยมีแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนประกอบ ต่ำกว่า 70% รวมถึงแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของเมทานอลหรือ เมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งห้ามนำมาใช้กับร่างกายและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบการตั้งราคาและการโฆษณาของร้านค้าในแพลตฟอร์ม และดำเนินการกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยถือให้เป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการโดยทันที

ด่วน! ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 60 ราย รวมสะสม 272 ราย 19 มีนาคม 2563

อัปเดต โควิด-19 : วันที่ 19 มีนาคม 2563 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย. อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงแถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย รักษาหายแล้ว 42 ราย กำลังรักษาอยู่ 229 ราย (อาการหนัก 3 ราย) เสียชีวิต 1 ราย ยอดสะสม 272 ราย

แบ่งเป็น กลุ่มแรก 43 ราย ติดจากผู้ป่วยก่อนหน้า คือ สนามมวย 12 รายเป็นผู้ดูผู้ชม ญาติ ผู้ดูแลค่ายมวย เจ้าหน้าที่ทำงานในสนามมวย จากสนามมวยลุมพินี ราชดำเนิน จิตเมืองนน 14 ราย ติดจากถานบันเทิง ย่านทองหล่อ สุขุมวิท สวนหลวง รามคำแหง ผู้สัมผัสกับผู้ป่วย 12 ราย เข้าร่วมพิธีทางศาสนา 5 รายจากปัตตานี ยะลา ทั้งหมดมีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องผู้ป่วยก่อนหน้า

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 17 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ 9 ราย ไต้หวัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย อิตาลี อิหร่าน กัมพูชา มาเลเซีย ญี่ปุ่น เยอรมัน ทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 3 ราย และ รอผลการสอบสวนโรค 4 ราย ในจำนวนนี้มีผู้สื่อข่าว 1 ราย

ไขข้อสงสัย อาการแบบไหนเข้าเกณฑ์ตรวจหาโควิด-19 ฟรี โควิด-19 : ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้วันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 60 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 272 ราย ประชาชนหลายภาคส่วนต่างกังวลว่าตัวเองจะมีเชื้อหรือไม่ แต่ด้วยค่าตรวจที่มีค่าใช้จ่ายทำให้หลายคนไม่กล้าเสี่ยงไปตรวจ แต่วันนี้ทางรัฐบาลออกมายืนยันแล้วว่า ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ มีสิทธิ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี โดยเกณฑ์ที่ว่า มีดังนี้

1.มีไข้ 37.5 °C ขึ้นไป พร้อมมีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ

2. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ อาทิ เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อ / พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง /ประกอบอาชีพที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อ / พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง / สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ / ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ บาคาร่าออนไลน์