เสริมพลังผู้ลี้ภัยด้วยเทควันโด

เสริมพลังผู้ลี้ภัยด้วยเทควันโด

มูลนิธิเทควันโดเพื่อมนุษยธรรม (THF) ได้จัดทำโครงการสำหรับเด็กผู้ลี้ภัย ฝึกอบรมพวกเขาในเทควันโด และช่วยให้พวกเขาเพิ่มขีดความสามารถในตนเอง

มูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมเทควันโด (THF)

 มุ่งหวังที่จะให้อำนาจแก่ผู้ลี้ภัยโดยการฝึกอบรมพวกเขาในเทควันโด มันได้สร้างโปรแกรมการศึกษาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ลี้ภัยและด้วยเหตุนี้กีฬาโหม่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา โค้ชของ THF ได้รับการฝึกฝนให้เทควันโดเป็นเครื่องมือในการรวมตัวทางสังคม ความสามัคคีในสังคม และสุขภาพจิต การฝึกเทควันโดสามารถปรับปรุงความภาคภูมิใจในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจของผู้ลี้ภัยได้อย่างมาก ทักษะที่ได้รับดังกล่าวเป็นทักษะชีวิตที่สามารถถ่ายทอดไปยังด้านอื่นๆ ได้ เช่น ในสาขาวิชาชีพ

เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ลี้ภัยได้รับการอนุรักษ์ THF จึงมีบทบาทในด้านการสนับสนุนด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น มูลนิธิได้ลงนามในคำปฏิญาณของ UNHCR เพื่อการกีฬาและผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ การคุ้มครองเด็กและการปกป้องถือเป็นหัวข้อหลักและเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมสำหรับโค้ช THF เทควันโดเพื่อการรวมตัวทางสังคม การทำงานร่วมกันในสังคม สุขภาพจิต และความเท่าเทียมทางเพศกีฬาเป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่ช่วยให้เด็กๆ จัดการกับความต้องการและความคาดหวังอย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น การออกกำลังกายต้องพิจารณาด้านที่สำคัญสามประการ: 

การพัฒนาลักษณะ/บุคลิกภาพส่วนบุคคล: เด็กบางคนได้รับความบอบช้ำทางจิตใจแล

ประสบการณ์ส่วนบุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบในวิธีการสอนเทควันโด อบรมการเป็นพลเมืองโลก: เด็กเรียนรู้หลัก 5 ประการของเทควันโดและปฏิบัติตามพวกเขากลายเป็นพลเมืองโลกแนวทางปฏิบัติทางสังคม: ผ่านกิจกรรม ชั้นเรียน และเกมที่ THF เสนอ เด็กแต่ละคนควรค้นพบแนวปฏิบัติทางสังคม ทฤษฎีนี้พยายามที่จะกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติและบริบทของสถานการณ์ทางสังคม เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติทางสังคมเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมและการสอบสวน

เทควันโดมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการศึกษาทางร่างกายและจิตใจ 

และสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น เทควันโดเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย สนับสนุนการได้มาซึ่งค่านิยมและหลักการ ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์และเพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคม และสุขภาพจิต เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ THF เชื่อมั่นในความหลากหลายว่าเป็นพื้นฐานสำหรับสังคมที่มีสุขภาพดีและมีการพัฒนาตลอดไป มูลนิธิส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโอกาสสำหรับเด็กหญิงและสตรี 

การลดความเสี่ยงในกีฬาสำหรับผู้ลี้ภัยTHF ใช้เทควันโดเป็นเครื่องมือสำหรับการเติบโตและการพัฒนาทางจิตใจ การพัฒนาตนเอง และเป็นกลไกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยากลำบากโค้ชต้องระมัดระวังไม่เพียงแค่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพทางกายภาพและทางเทคนิคเท่านั้น แต่ให้พิจารณาว่าผู้ลี้ภัยต้องเผชิญกับการหยุดชะงัก ความสูญเสีย และความรุนแรง ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความเครียดทางจิตใจและสังคมในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชนของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ต้องป้องกันโดยเด็ดขาดไม่ให้เด็กรู้สึกไร้ความสามารถหรือตกเป็นเหยื่อ ดังนั้นจึงเลิกเล่นกีฬา กีฬาต้องให้ประสบการณ์ที่ดี

เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง THF ได้จัดทำคำแนะนำและเครื่องมือที่เป็นมิตรกับผู้อ่านและเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเทควันโดในภาคสนาม มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดชั้นเรียนเทควันโดและวิธีการปกป้องเยาวชนเพื่อเพิ่มผลในเชิงบวกสำหรับพวกเขา อนาคตของกีฬาเพื่อการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน THF ให้ความสำคัญกับการสร้างและเสริมสร้างความร่วมมือ การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และองค์กรผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างความแตกต่างที่สำคัญในทุกมิติของโครงการสำหรับผู้ลี้ภัย การดำเนินการที่ประสานกันระหว่างและดำเนินการโดยพันธมิตรหลายรายมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและมีผลกระทบมากกว่า

credit : dublinscumbags.com duloxetinecymbalta-online.com eighteenofivesd.com fivefingeronline.com fivefingersshoesvibram.com fivefingervibramshoes.com fivehens.com fivespotting.com galleryatartblock.com goodbyemadamebutterfly.com